YAZAR : Baturay Gül

Baturay Gül Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu Twitter : @BaturayGul
  • Murat Yalçın’ın Öykülerine Postmodern Bir Yaklaşım

    Postmodern Edebi metinlerde en sık kullanılan “üstkurmaca” yahut Murat Gülsoy’un deyimi ile “metakurmaca” (metafiction) anlatım tekniğine; edebi metinin (öykü,roman) nasıl oluştuğunun hikayesi denilebilir. Tam anlamıyla bu teknik; “hikayenin hikayesini” (fiction in...