YAZAR : Emel Çiçek

Emel Çiçek, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu, İletişim : cicekemel95@gmail.com