Sena Gazan, Yazar Tarihli Sanat

YAZAR : Sena Gazan

Avatar
Sena Gazan, Anadolu Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Bölümü okuyor. İletişim : sennagazan@gmail.com
 • Karolenj Dönemi Sanatı ve Tarihi

  Orta Çağ Avrupası ve Feodal Sistem Orta Çağ, Kavimler göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ile başlayan, 1453’de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla son bulan...

 • Albrecht Dürer – Kuzey Rönesans’ının Otoportre Sanatçısı

  Albrecht Dürer Kuzey Rönesansının en önemli sanatçılarından biri de Albrecht Dürer’dir. 1471-1528 yılları arasında yaşamış olan sanatçı Nürnbergli bir kuyumcunun oğludur. Ağaç ve oyma baskı...

 • Hans Holbein ve Elçiler Tablosu

  Hans Holbein Reform hareketinden sonra Kuzey Avrupa’da portre ve manzara ressamlığı sıkça tercih edilir olmuştur. Portre dendiğinde akla gelen ilk sanatçılardan biri olan Hans Holbein,...

 • Erken Cumhuriyet Döneminde I. Ulusal Mimarlık

  I. Ulusal Mimarlık Akımı Osmanlının son dönemlerinde Batı mimarisi kökenli eklektizme tepki olarak ortaya çıkan I. Ulusal Mimarlık akımı, 1908’de başlamış ve 1930’lara kadar devam...

 • Mehmet Siyah Kalem – İnsanlar ve Cinlerin Ustası

  Siyah Kalem Minyatürleri Siyah Kalem minyatürleri ilk defa 1910 yılında Münih’te Max van Berchem’in girişimiyle sergilenmiştir. 1950’lerde Topkapı Sarayı Müzesi müdürü Tahsin Öz’ün çalışmalarıyla yeniden...

 • Pablo Picasso ve Guernica

  Kübizm 20.yy’ın sonlarında Picasso ve Braque tarafından Fransa’da yaratılan sanat akımı, soyut değil ancak soyutlaşma çabası içerisindeydi. Akım, Picasso’nun 1907 yılında İspanyol ve ilkel Afrika...

 • II. Bayezid Şifahane Külliyesi – Edirne

  Edirne II. Bayezid Şifahane Külliyesi, II. Bayezid zamanında 1484-1488 yılları arasında Mimar Hayrettin tarafından bir yapı topluluğu olarak planlanmıştır. 15. yy’ın en büyük dini-sosyal yapılarından...

 • Art Nouveau (Sezesyonizm) Sanat Akımı, Sanatçıları ve Eserleri

  Art Nouveau (Sezesyonizm) Sanat Akımı 19.yy’da ortaya çıkan sanat akımlarından biri olan Art Nouveau, Endüstri Devrimi’ne tepki olarak Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Sanayileşme ve ideoloji dönemin...

 • Fethiye Camii : Pammakaristos Manastırı – Güney Kilisesi

  Pammakaristos Manastırı, Çarşamba semtinde Haliç’e hâkim konumda yer alırdı. Pammakaristos Manastırı Kilisesi şuan ki adıyla Fethiye Camii bugün mevcut olmayan kitabeye göre I. İoannes’in karısı...

 • Diyarbakır Kale Camii – Surdan Yükselen Minare

  Diyarbakır Kale Camii ya da diğer adıyla Hz. Süleyman Camisi, Diyarbakır iç kalesinin içinde yer almaktadır. Sarp bir kayalık olan Fis Kayası üzerine inşa edilen...

 • Yeşil Cami – İznik’te Osmanlı Mimarisi

  İznik (Nikea) İznik, eski adı olan Nikea’dan gelmektedir. Dönemde içindeki kent isimlerini dönüştürme kuralına göre Yunanca  “sur içinde” anlamına gelen “is” eki ismin başına getirilerek...

 • Ravenna, Galla Placidia Mozaik Resimleri

  Galla Placidia Galla Placidia 5. yy’a tarihlenen haç planlı bir mezar yapısıdır ve her haç koluna bir lahit yerleştirilmiştir. Tonoz örtülü yapının merkezi tonozu ve...

 • Empresyonizm Sanat Akımı ve Empresyonist Sanatçılar

  Empresyonizm, 1860-70 yıllarında sanat eylemine dönüşmüş, doğaya kaçma anlamında kendini huzura erdirmeyi amaçlayan bir akım olmuştur. Bu devrim dalgasını Eduard Manet ve arkadaşları başlatmıştır. Ancak...

up arrow