YAZAR : Tuğçe Karaorman

Tuğçe Karaorman, Ömer Halisdemir Üniversitesi/Sanat Tarihi Bölümü Mezunu İletişim : tugcekaraorman94@hotmail.com