YAZAR : Tuğçe Karaorman

Tuğçe Karaorman, Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanat Tarihi Mezunu. İletişim : tugcekaraorman94@hotmail.com