Özel Dosya

Gizemlerin Eli ve Gizem Okulları

gizemlerin eli

Gizemler Eli

Bu resim, Gizemlerin Eli olarak bilinen çok eski bir semboldür. Bu sembol Gizem Okullarına girmeye hak kazananlara uzanan eli tasvir eden bir tabletten alıntıdır. Peki bu meşhur Gizem Okulları ne demek ?

gizemlerin eli

 

Gizem Okulları

Yüksek akıl diye tabir edilen kişilerin girebileceği okullardır. Bu kişiler kişisel hırslardan uzak, kendi hayatlarını insani benliklerinden uzaklaştırmış kişilerdir. Bu insanlar Gizem Okullarına kabul edildikten sonra güçlü bir bilginin bekçisi olduklarını iddia ederler.

Bu okullar genellikle evrenseldir ve evrensel bilgeliğe sahip olduklarına ve derin bir gizli öğretiye bağlı olduklarına inanırlar. Bunların çok büyük, güçlü ve gizli cemiyetler olduğuna dair bir inanış vardır.

Gizem Okullarının öğrencilerine gizlilik yemini ettiren ve kutsal saydıkları bilgileri açığa çıkaranları ölüm cezasına çarptıran oldukça katı kurallara sahip gizli cemiyetler olduğu düşünülür.

Gizem Okulları ve Sembolizm

Gizem Okulları dil olarak güçlü semboller kullanmayı hedeflerler. Bu sembolik dil sadece mistisizm ve felsefeden oluşmaz. Aynı zamanda tüm doğanın sembollerini kullanırlar.

Bu cemiyetlere göre insanlar dilin sınırlarını aşan fikir ve düşünceleri semboller aracılığıyla anlatmaya çalışırlar. İnsan dilinin ve entelektüel anlayışının, Gizem okullarının ilahi fikirlerini kavramak için yeterli olmadığını düşünürler.

Bu yüzden bu bilgileri saklamanın yönteminin semboller olduğunu düşünürler. Eski dönemlerde bilgeler için semboller gayet rahat anlaşılırken, bilgisiz insanlar için bir şey anlam ifade etmezler.

Yani okuma yazma bilen ama sembolleri bilmeyen birinin eline Gizem Okullarının bir öğreti kitabı geçerse kitabı anlaması mümkün olmayacaktır.

Bu cemiyetlere göre eski bilgiler gelecek nesilleri düşünerek her yere işaretler ve semboller koymuşlardır. Tabi onlar buna inanıyor. Piramitlerin ve daha pek çok eski antik yapının matematiğinde ve ölçülerinde kendi gizemlerinin olduğunu iddia ediyorlar.

Bu yapıları; zamanın, barbar insanların ve de elementlerin yok edemeyeceği şekilde yaptıklarını ve hepsinde matematiğin ve bilgeliğin sembolleri ve dili olduğunu savunuyorlar.

Bu kişiler ölmeden önce diğer insanların anlayabileceği formüller bırakıyorlar ama daha önce de belirttiğim gibi bu bilgiler yanlış insanların eline geçmesin diye semboller ile gizliyorlar.

Bu cemiyetler sembollerin gizli anahtarını bugün bulan kişinin felsefi, bilimsel ve dinsel gerçeklerle dolu bir odanın kapısını açacağına inanıyorlar.

Gizemler Eli

Şimdi gelelim Gizemler Eli’ne. Bu resimde gördüğünüz daha önce de söylediğim gibi gizemler okuluna girmeye hak kazanan kişiye uzanan eli tasvir eden bir tabletten alınmış.

Resmin isimsiz ressamı şöyle söylemiş ” Bilgeler bu elin üzerine, bilgileri sadece sembollerle öğreteceklerine dair yemin ederler. ”

Serçe parmaktan başlayalım; burada bir anahtar görüyoruz. Bu anahtar gizemleri temsil eder. İnsan gizemi kullanarak kendi içinde bulunan sayısız odanın kapısını açabilir.

Yüzük parmağının üzerindeki fener ise beşeri bilgiyi yani insan tarafından yapılmış bir fenerin içine tutsak edilmiş evrensel ateş kıvılcımını sembolize eder.

Bilginin Aydınlığı

Orta parmak üzerinde bulunan güneş ise ”Dünyanın Işığı” olarak sembolize edilir. Güneş öğrenmenin ve aydınlanmanın da bir sembolüdür.

İşaret parmağında bulunan Yıldız ise kozmik ve semavi gerçekleri sembolize eden ”Evrensel Işık” anlamına gelmektedir.

Baş parmağın üzerinde bulunan taç ise Mutlak Işık anlamına gelir. Diğer bütün ışıklar bu tacın sonsuz ateşinden kıvılcım alırlar.

Her parmakta görülen bu figürler İlahi Etkenlerin birer sembolüdür. Avuç içinde cıvadan bir balık bulunmaktadır. Bu balık bir deniz sülfürü içinde yüzmektedir. Denizin etrafı ise alevler ile çevrilidir.

Yani bu el üzerine yemin ederek her ışığı öğrenme ve semboller aracılığıyla öğretmeye yemin etmiş oluyorsunuz. Sırları açığa çıkarmanın cezası ise ölüm oluyor…

Eğer kendinizi ispatlamış bir bilge iseniz ve başta söylediğim tanıma uyuyorsanız bu el size bir davet olarak da geliyordu. Ayrıca sembolize edilen el sağ eldir. Dünyadaki en eski ve en gizemli davet şekli olarak bilinmektedir. Bir diğer adı ise ”Üstat Eli’dir.”

gizemlerin eli

Dan Brown

Dan Brown’un ‘Kayıp Sembol’ kitabında da bu Gizemler Eli cinayet mahallinde kesik bir el şeklinde bulunuyor ve Robert Longdon yine bir takım maceralara atılıyor.

gizemlerin eli - kayıp sembol

Ancak ben bu bilgileri Dan Brown’dan değil, onun da kaynak olarak kullandığı Manly P. Hall’ın ”Tüm Çağların Gizli Öğretileri” adlı kitaptan öğrendim. Kitap Hermesçi, Kabalacı, Masonik, Gül-Haçcı, Sembolik feslsefeyi açıklayan bir Ansiklopedi.

Tabi Alacaklar için şimdiden uyarayım dili oldukça ağır. Ben de bu yazıyı yazarken bu kitaptan faydalandım ve olabildiğince sizlere özetlemeye çalıştım.

gizemlerin eli

Manly P.Hall

Manly P. Hall oldukça ilginç bir adam. Kendisi yirminci asrın ezoterik uzmanı olarak kabul ve saygı görmüş. Hayatı boyunca ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 8.000’den fazla konuşma yapmış ve sayısız makale ve inceleme yazmıştır. Din, Felsefe ve Sembolizm üzerine tüm bildiklerini de bu kitaba toplamış. Almanızı tavsiye ederim.

Manly P. Hall

Söyleyeceklerim bu kadar. Yine bu kitaptan faydalanarak Sembolizm ile ilgili ilginç konuları sizlere aktarmaya çalışacağım. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Sanatla kalın…

Ne düşünüyorsunuz?

Heyecanlanmış
3
Mutlu
0
Aşık
0
İlginç
2
Komik
0
Celil Sadık, Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunu, İletişim : [email protected] , Twitter : @SanatnTarihi

    Yorumlar kapalı.

    İlgili içerikler

    KATEGORİ:Özel Dosya