18 Şubat 2020 , Salı
Ana Sayfa Mitoloji

Mitoloji

Tarihli Sanat web sitesinin yayınladığı mitoloji ile ilgili tüm konuların yer aldığı arşivi içerir. Bu arşivden topluluklara ait mitolojilere ve kahramanlarına ait özel yazılara ulaşabilirsiniz. Türk mitolojisi, Yunan Mitolojisi, İskandinav mitolojisi, Mitolojik tanrı ve tanrıçalar, 12 Olimposlu vb… Mitolojiler toplulukların yaşadığı çevre, kültürleri ve yaşayış şekillerine göre farklılık gösterir. Örneğin deniz kıyısında yaşayan, geçimini denizcilikle sağlayan topluluklar mitolojilerini denizle ilişkilendirmiştir. Mitolojilerin nasıl varolduğu konusunda ortak bir uzlaşı yoktur. Bazıları gerçekleştikten sonra unutulan somut olaylar olduğuna, bazıları ise tamamen bilinçaltına dayalı olduğuna, bazıları da toplumların varlığını devam ettirebilmek ve hayatta kalmak için gereken kaynaklara ulaşma gibi ihtiyaçlarından yararlanan siyasi ve dini liderler tarafından uydurulduğunu düşünmektedir. Mitolojiler bulundukları toplum için kutsal olan bir öyküyü anlatır. Bu bir yaratılış öyküsüdür. Herhangi bir şeyin nasıl var olduğu veya var olmaya başladığı anlatılır. Mitosların aynı inanç sistemlerinde olduğu gibi toplumlarda düzen sağlama ve düzeni koruma gibi görevleri vardır. Bütün mitolojilerde kişilerin kendilerine pay çıkarabileceği ders veya öğretiler bulunur.

Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi – Yaratılış, Tanrılar ve Görevleri

Yunan Mitolojisi Nedir? Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’da evrenin yaratım süreci, tanrı, tanrıça ve kahramanların yaşayışlarını konu edinen hikaye ve öğretileri içerir.Ayrıca bu mitoloji eski yunan dininin de temelini oluşturur. Günümüzde...
artemis

Artemis (Diana) – Yunan Mitolojisi Tanrıçası

Artemis (Diana) Kimdir? Apollon'un ikiz kız kardeşidir. Apollon ışık, ateş ve güneşle ilişkilendirilirken, Diana Ay ile ilişkilendirilir. Artemis'in üç farklı versiyonu vardır. Bunlardan birincisi ve en bilineni Avcılık ve Bakirelik...
asklepios

Asklepios – Hekimlerin, Sağlığın ve Tıp Biliminin Tanrısı

Asklepios Türümüz, Dünyada var olduğundan beri pek çok gizemle karşılaştı. Tarih öncesi çağlarda, mağaralarda ve devasa ağaçların kavuklarında yaşayan atalarımız sonsuz bir bilinmezlik içinde yaşıyorlardı ve her günleri bir maceraydı.Gündüz, gece, güneş,...

Şamanizm – Türklerin En Eski İnanç Biçimi

Şamanizm Şamanizm milattan önceki devirlerden bu yana İç Asya ve Orta Asya’da Türklerin ve çevrelerindeki toplulukların uyguladıkları, şaman adı verilen din adamları aracılığıyla gerçekleştirilen inançlar ve uygulamalar bütünüdür.

Prometheus ve Pandora – Tanrıların Doğuşu

Ölümlülerin KökeniPrometheusMitoloji antik çağlardan günümüze kadar uzanan tanrıları ve de kahramanları anlatan anonim hikayelerdir. Mit kelimesi yunanca "mythos" 'tan...
Demeter

Demeter – Bereket Tanrıçası ve Eleusis Gizemleri

Demeter, Yunan mitolojisinde yer alan bereket, tahıl ve hasat tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde kendisine Ceres denilirdi. Ekinleri, bunların içerisinde özellikle buğdayı simgelemektedir. Aynı zamanda anne sevgisini de temsil eder.Kronos ve...

Truva Savaşı, Paris ve Üç Güzeller Efsanesi

Truva İ.Ö. 13. yüzyılda Truva kentinin kralı Priamos’tu. Karısı Hekabe’den olan en küçük oğlunun adı Paris'dir. Kraliçe doğumdan birkaç gün önce rüyasında karnından çıkan dev bir alevin Truva kenti surlarını...
mitoloji nedir

Mitoloji Nedir? Mitolojiler Nasıl Oluştu?

Mitoloji Nedir? Mitoloji efsaneler bilimi anlamına gelir. Hem masal ve efsanelerin toplandığı kitap hem de ilk çağ sonlarında mythos yazarı diye tanımlanan derleyicilerin yaptığı iş için mitoloji kelimesi kullanılırdı.Eski Yunan...
türklerde yılbaşı

Türklerde Yılbaşı ve Çam Ağacı Süsleme Geleneği

Türk Mitolojisinde Yeni Yıl Yeni yıl kutlama geleneğinin kültürümüzdeki yerini daha iyi kavrayabilmek için İslamiyet öncesi Türk geleneklerine bakarak, zamansal olarak yeni bir takvim yılına geçmenin herhangi bir tür holywood...
Poseidon

Poseidon – Denizlerin ve Toprakların Hakimi

Poseidon 'un Doğumu Merhaba bugün konumuz Denizlerin Tanrısı, toprakların hakimi, yeryüzünü titreten, üç dişli yabanın sahibi Poseidon... Yunan Tanrıları arasında Denizi simgeler ve Zeus’un da kardeşidir. Roma mitolojisinde adı Neptün'dür. Annesi...
zeus

Zeus – Göklerin Efendisi ve Hikayesi

Zeus Kimdir? Bugün konumuz yunan mitolojisinin en büyük ve en güçlü ama bir o kadar tuhaf tanrısı Zeus. Yunanlar binlerce yıl bu bencil, kibirli ve çapkın tanrıya dualar etmişlerdir.Onu biraz...

İkarus’un Hikayesi – Yükseliş ve Düşüş

Yunan mitolojisinde yer alan İkarus karakteri hikayesiyle pek çok kişiyi derinden etkilemiş ve düşünmeye teşvik etmiştir. Öyküsünün insanlığa ders veren bir yanı olmasının dışında, ölümü aslında insanlığa pek çok...
serapis

Serapis – Mitolojinin Gizli Kahramanları

Serapis Kimdir ? Yunan ve Mısır Kültürünün Ortak Tanrısı Serapis'den bahsedeceğim bugün sizlere. O kadar ilginç bir tanrı ki Mısırlılar bile onun gerçek karakteri hakkında hiç bir fikir sahibi değiller....
hestia

Hestia – Sonsuz Ateşin Tanrıçası

Kronos ve Rhea'nın altı çocuğundan biri olan Hestia, kardeşler içerisinde en büyük olandır. Tanrısal varlıkların en kibarı olmasının yanı sıra, en cömert ve en erdemli tanrıça olarak da bilinmektedir....
lilith

Lilith Efsanesi – Kadın Şeytan mı Yoksa Bir Feminist mi?

Tarihte bilinen ilk kadın şeytan ve ya tarihte bilinen ilk feminist… Bazı kaynaklarda geçen ‘Lilith’ ismi aslında biraz sizin nasıl yorumlayacağınıza bağlı. Feminizm, en kısa tabirle cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan...

Sisyphos – Ölümü Zincire Vuran Bir Ölümlü

Sisyphos Aiolia adasında yaşayan ve rüzgarlarını tulumunda saklayan rüzgar tanrısı Aiolos’un oğlu Sisyphos... Bilirsiniz Prometheus ateşi tanrılardan çalıp insanlara verdikten sonra düzene kafa tuttuğu için zincirlere vurulmuştur. Bana sorarsanız Sisyphos Prometheus’un...
Helios

Helios – Güneş Tanrısı ve Rodos Heykeli

Helios, Yunan mitolojisinde yer alan Hyperion ve Theia isimli Titanların birleşmesi üzerine ortaya çıkan göksel varlıklardan biridir. Güneş tanrısı olarak bilinen Helios aslında güneşin kendisidir. Ay Tanrıçası Selene ve...
Hera

Hera – Yunan Mitolojisi Tanrılarının Kraliçesi (Juno)

Hera Merhaba, günün konusu Yunan Tanrıçalarının Kraliçesi Hera... Zeus Yunan mitolojisinde bir çok kadın ile birlikte olmuştur. Neredeyse bu konuda durdurulamayan Zeus’un tek ve sürekli eşi olarak bilinir Hera.Ancak şöyle...
Apollon

Apollon – Işığın ve Sanatın Tanrısı

Apollon Kimdir? İlkçağ Yunan yaratıcılığında iki öge çıkar karşımıza. Nietzsche’nin Tragedyanın Doğuşu eserinde bu yaratıcılık, tanrıların simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesiyle oluşur. Bu tanrılar Apollon ve Dionysos’tur. Apollon aydın, durgun,...
Medusa

Medusa – Mitoloji Dünyasının Yılan Saçlı Kadını

Medusa Medusa ile ilgili olarak birkaç farklı efsane vardır. Bu efsanelerden birkaçı çok güzel bir kızken bir ceza sonucu saçları yılan olan bir yaratığa dönüşmesi üzerine, diğeri ise Medusa’nın diğer...
Oedipus

Oedipus Kompleksi – Mitoloji ve Psikoloji

Oedipus kompleksi, Freud'un yaratıcı bir fikri mi yoksa yüzyıllar öncesine dayanan bir hikaye mi? Sanat, tarih ve bilim birbirlerini sürekli etkileyen ve etkileşim halinde olan alanlardır. Bu etkileşimden ortaya çıkan...
hades

Ölüm Tanrısı Hades ve Persephone’nin Kaçırılması

Hades Bugün konumuz Yunan mitolojisinin kötü ya da kötü olarak bilinen ölümün ve ölülerin Tanrısı HadesRoma mitolojisinde adı Pluton olarak geçen Hades; Zeus ve Poseidon’un da kardeşidir. Zeus Dünyayı kardeşleri...