Peter Paul RUBENS Kimdir? Hayatı ve Eserleri

- Okuma süresi: 4 dk, 41 sn

Peter Paul Rubens

Kuzey Avrupa’da Karşı Dini Reform’un kalesi olan Flaman ülkesinde, 17. yüzyılın resim sanatı Katolik ve Barok’tur. Peter Paul Rubens ise bu sanatın en önde gelen temsilcisidir. Özgür kompozisyon anlayışını, berrak renklerinin ve coşkulu fırça vuruşlarının da ortaya koyduğu gibi, ister konu açısından, isterse biçimsel-sanatsal açıdan olsun, o güne dek gelmiş geçmiş bütün sanatçıların deneyimleri adeta, bir bileşim içinde Rubens’de bütünleşmiştir.

Adam van Noort ve Otto van Veen’in atölyelerinde yetişmiştir. Cizvit ruhuna olan bağlılığı, Lodevico, Agostino ve Annibale Carracci ile Domenichino’nun kompozisyon anlayışlarını benimsemesinden, biraz da Federico Barocci’nin dinsel duygusallığına yakınlık duymasından belli olur. İtalya’da bulunduğu sırada eski büyük ustaları inceler. ‘Doğum Haberi’ adlı yapıtında arka plandaki kırmızı perdenin zengin kıvrımları, Kutsal Bakire’nin edalı pozu ve resmi aydınlatan ağdalı ışık bunun kanıtlarıdır.

1608’de Anvers’e geri dönmek zorunda kalır, aldığı büyük bir sipariş de onu buraya bağlar. Brüksel’deki İspanyol valisinin onu saray ressamlığına getirmesi, kısa zaman içinde Roma’daki çalışmalarının başına dönmesini olanaksız kılar.

rubens eserleri

Amazonlar Savaşı

Bu arada bir kilise için ‘Çarmıhın Dikilmesi’ ve ‘ Çarmıhtan İndiriliş’ adlı resimlerini yapar. Onun erken yapıtlarında örneğin Caravaggio‘nun ışığı kullanışı ve Corregio’yu anımsatan parlak renkler gibi bazı İtalyan etkileri saptamak olasıdır. Yine de, natürmortlarında ve manzaralarında da beliren Flamanlara özgü gerçekçilik duygusu, egemen olarak kalır.

Rubens 1615 ile 1620 yılları arasında büyük bir heyecanın biçimlendirilmesini başarır. Işıklı ve loş bölümlerin renklendirilmesini araştırır. Vücutlarda kuvvet etkisini veren erkek kaslarını abartırken, kadın vücutlarında derinin inceliğini, tenin deri durumunu ve etin bütün canlılığını tuvale yansıtmayı başarır.

Bu, yalnız optik görüntünün duygulu bir biçimde anlatılışı değildir. Rubens, ışıklı yerleri mat renkler, gölge yerleri ise saydam soğuk yerlerle ince olarak boyayarak, ışıklı yerlerin resim yüzeyinde sağlam madde olarak anlatımını sağlar. Diğer bir deyişle Rubens, yalnız duygulu olarak kalmaz, izlenimlerini yansıtmak için tekniğini de kullanır.

rubens eserleri

Rekabet

Anvers kenti Roma ile rekabete girişir. Birçok sanatçı, ustayla birlikte büyük dizilerin yapımında çalışırlar. Anıtsal kompozisyonları Rubens kendisi yapar. Bunlarda resim yoğunluğu ile derinlik duygusunu birleştirmek amacıyla resim yüzeyi çoğunlukla çapraz yönde bölünmüştür. Kısaltılmış perspektifle verilmiş figürlerin çoğuna kendinden geçmişcesine bir hareketlilik yüklenmiştir. Rubens, ışığı da, istediği her etkiyi uyandırabilecek kadar ustaca kullanır.

İLGİLİ : Rembrandt van Rijn Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Bir süre sonra yurt dışından da siparişler almaya başlar. Kont Wilhelm, Neuburg için ‘ Kıyamet Günü Mahkemesi’ni, Maria de Medicis de ‘Bir Anakraliçenin Yaşamından’ adlı diziyi ısmarlar. Bu resimlerde çağdaş olaylar, gösterişli Antik alegorilerle birleştirilerek anlatılmıştır.

1620 ile 1630 arasında Rubens diplomatlık yapar. Bu görevi onu Paris’e, İspanya’ya, Londra’ya götürdüğü gibi, karısının ölümünü unutmasına da yardımcı olur. Yeni evlendikleri sırada karısı Isabella Brant’ı bir portresini yaparak ölümsüzleştirmiştir.

Mars ve Rhea Slvia

Dinsel olmayan yapıtları büyük ölçüde mitolojiden kaynaklanır. Mitoloji, resimlerdeki çıplak kadınların ve açık biçimlerin hoşgörüyle karşılanmasını sağlar. Söylenceler ise, dramatik coşkuların dışa vurulmasına yardımcı olur. ‘Sanherib’in Yenilgisi’ ve ‘Amazonlar Savaşı’ bu tür resimlerden örneklerdir.

1630’da Rubens ikinci karısı Helene Fourment ile birlikte bir köye çekilir. 1637’de ‘Helene Fourment ile İlk Oğlu Frans’ı yapar. Manzara resimleri, gerçekle yapay doğanın bir karışımıdır. Bu onun ‘İş Dönüşü’, ‘Rubens ve İkinci Eşi Bahçede” ve ‘Aşk Bahçesi ‘ gibi yapıtlarında daha iyi görülür. Bu resimlerde Rubens, düş gücü ve parlak renkleriyle, Fransa’da 18. yüzyılda yapılacak olan pek çok şeyi önceden gerçekleştirmiştir.

Masumların Katli

İyice yaygın bir kompozisyon içindeki renk yoğunluğunun en yüksek aşaması, ‘Hasır Şapka’ adıyla bilinen kadın resminde görülür. Burada artık Barok sanatının sınırları aşılmaya başlanmıştır. Rubens’in sanatı bütün Avrupa’yı etkilemiştir. İtalya’da, özellikle de Cenova’da ve bir süre Kont Vicenso 3.Gonzaga’nın saray ressamlığını yaptığı Mantua’da dinsel ve din dışı konulu çok sayıda resmi bulunur.

Londra’da tabloları ve 1. Charles’ın Whitehall Şölen Evi için yaptırttığı süslemeleri, İspanya’da da Torre de la Parada’da av sahneleri dizileri vardır. Rubens, saygı uyandırır. Güzel konuşma yeteneği, hareketli kompozisyonları ve sıcak kalpli yaşam sevgisiyle çok uzun bir süre hem dinsel, hem de din dışı resim sanatını etkilemiştir.

Gina Pischel- Sanat Tarihi Ansiklopedisi s.(508
www.metmuseum.org

Tarihli Sanat Editoryal Servisi - İletişim : tarihlisanat@gmail.com

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir