Sanat Akımları

Sanat Akımları Nelerdir? Sanat Akımları ve Temsilcileri

Sanat akımları

Sanat akımlarının ortaya çıkışında bulundukları dönemin yönetim şekilleri, dünyanın içinde bulunduğu durum, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeler gibi birçok öğe etkili olmuş, birbirlerine tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

Empresyonizm

Empresyonizm doğaya kaçma anlamında 1860’lı yıllarda bir sanat eylemine dönüşmüş kendini huzura erdirmeyi amaçlayan bir akım haline gelmiştir. Bu akımı Eduart Manet ve arkadaşları başlatmıştır.

sanat akımları

İzlenimcilik

Claude Monet’in bir eserini gülünç bulan eleştirmenlerin bu akımın sanatçılarına ismini verdiği “Empresyonistler” i anlamak için öncelikle 19.yüzyılın sanat ortamının ele alınması gerekir. Detaylı bir anlatımın bulunduğu Empresyonizm Sanat Akımı ve Empresyonist Sanatçılar yazımızı okuyabilirsiniz.

Ekspresyonizm

Ekspresyonizm’in ortaya çıktığı 20.yy pek çok konuda yeniliklerin çağıydı. Bilim ve tıp alanında büyük gelişmeler yaşanıyordu. Teknolojinin hızı ve modernleşme düşüncesi insanları yalnızlaştırdı ve hayata karşı yabancılaştırdı.

ekspresyonizm

Otto Dix, Self Portrait As a Soldier, Bir Askerin Otoportresi, 1914

Doğayı seven, din konusunda duygusal olan ve ahlak kurallarının tamamen yok edilmesinden korkan insanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu insanlar bir araya gelerek ” Die Brücke / Köprü” adlı grubu kurdular.

Onları bir araya getiren; yalnızlıkları, acıları, karamsarlıkları, dini ve insani değerleri savunma ve sorgulama istekleriydi. Detaylı bir anlatım içeren Ekspresyonizm Sanat Akımı – Dışavurumculuk yazımızı okuyabilirsiniz.

Kübizm

1.Dünya Savaşı bittikten sonra Paris’de ortaya çıkar Kübizm. Savaş sonrası tüm Dünya parçalanmış ve sıra sanata gelmiştir. Paul Cezanne’nin izinden giden sanatçılar 20.yy içinde oluşan ve geniş kitlelere yayılan Kübizm alanında eserler vermeye başladılar.

sanat akımları

Cezanne’nin Kübizm sanat akımını tetikleyen bir düşüncesi var.

Bu düşünce tüm resimsel biçimleri ; daire, dikdörtgen, oval gibi şekillere indirgeme düşüncesidir. Cezanne’ye göre doğada gördüğümüz her şey geometrik bir anlatımla ele alınabilir. Kübizm Nedir? Kübizm Sanat Akımı ve Sanatçıları yazımızı okuyabilirsiniz.

Fovizm

Fovizm 20. Yüzyıl’da ortaya çıkmış Modern Sanatın ilk büyük akımlarından biridir. Bir grup Fransız sanatçının 1905’de Paris de açtıkları Salon d’Automne (sonbahar Salonu) sergisi ile ortaya çıkmıştır. Akım en parlak dönemlerini 1905-1907 yılları arasında yaşamıştır ve sadece 3 sergi açmışlardır.

sanat akımları

İlk sergilerinde bulunan ünlü eleştirmen Louise Vauxcelle bu gruba kullandıkları çiğ renklerden dolayı dalga geçmek amaçlı Vahşi Hayvanlar anlamına gelen “Les Fouves” olarak hitap etmiştir. Bu tanımı kabul eden sanatçılar akımın adını Fovizm olarak kabul etmişlerdir. Fovizm Sanat Akımı ve Henri Matisse yazımızı okuyabilirsiniz.

Dadaizm

Dada hareketi, 1916 yılında İsviçre’de ünlü düşünür ve şair Hugo Ball tarafından ‘Voltaire Cabaret’ adıyla ortaya çıkmıştır. I.Dünya Savaşı’nın yarattığı çöküntü Dada Hareketini bir araya getirmiştir. Dadacılar Zürih, New York, Paris, Köln ve Berlin’de küçük gruplar oluşturmuşlardır. Dada hareketinde sistem eleştirisi ön plandadır.

dadaizm

1918 tarihli Dada Manifestosunu kaleme alan Tristan Tzara’ya göre Dada, ‘ Bir protestodur; yıkıcı bir eylemdir. Mantığın yerle bir edilmesidir; işte Dada budur. Belleğin, arkeolojinin geleneğin yıkımıdır. Dada, özgürlüktür. Dadaizm – Sanatı Yıkan Sanat ve Dada Hareketi – Muhalif Sanat (Dadaizm) yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Fütürizm

Sanat+Hayat+Aksiyon formülü ile yola çıkmış bir sanat akımıdır. Esası ise harekettir. Hareketli fotoğrafçılığın ilk çıktığı zamanlar olması bu sanat akımını etkilemiştir.

Hız, ses, makineler, şehirler sanatlarının temeliydi. Özellikle hareketi ve sanatı özenle işlemeyi tercih ettiler. Bu hareket olgusu sanat içerisinde daha da devam ederek sinema sanatının doğuşunu hızlandıracaktır. Bu sanat akımları içinde ata binen, bisiklet süren veya futbol oynayan figürleri görürüz genellikle.

sanat akımları

Bunların hareketleri yansımalar şeklinde verilir. Mesela koşan bir adamın bacakları, koşarken bacağın aldığı her şekilde çizilir. Bazıları silik bazıları daha koyu verilerek tek bakış açısı içerisinde hareket verilmeye çalışılır. Yani hareketi bir çok kez üst üste bindirerek, aynı figürün birden çok hareketini aynı kareye sığdırmaya çalışmışlardır. Umberto Boccioni ve Fütürizm yazımızı okuyabilirsiniz.

Sürrealizm

1922 yılında Dadaizm sanat sahnesinden çekilirken onun temsilcisi sanatçılar, Fransız Dadacıları tarafından “gizli gizli” ortaya çıkarılan Sürrealizm ’e geçmeye başlamışlardı bile. Kimisine göre Dadaizm, Sürrealizm’i içinden çıkarmıştır ve “asıl cevher Dada’dır.”; bazılarına göre ise “Dada Paris’e varmadan önce, André Breton ekibi sonrasından Sürrealizm olarak adlandırılacak çoğu ilkeyi yerine getiriyorlardı.”

sürrealizm

Sürrealizm’in kurucu başkanı André Breton’a göre de bu böyledir; o 1919 ve 1925 yılları arasında Sürrealizm’in “sezgisel olarak var olduğunu” söyler. Dahası Dada’nın öncülerinden Tristan Tzara ve Francis Picabia’ya da göre “Dada’nın marifeti kendisinden sonra gelecek daha esaslı bir hareketin yolunu açmasıdır.” Proleter Devrimin Sanat Direği – Sürrealizm Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Konstrüktivizm

Konstrüktivizm sanat akımı 1917 Ekim Devrimi sonrası Rusya’da ortaya çıkan bu akım endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten, biçimlendirme çalışması olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Konstrüktivizm çağdaş malzemeyi ve kompozisyon anlayışını benimsemiştir.

sanat akımları

Vladimir Tatlin Counter Relief

Bu akımın üyeleri kendilerini yeni Dünya düzeni içerisinde bilim adamı veya mühendis olarak görmektedirler. Makine ve insan bilincini kaynaştırmayı hedefleyen üyeler faydalı ve kullanılabilir malzemelerden yeni biçimler meydana getirerek sanatlarını icra ederler. Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri yazımızı okuyabilirsiniz.

Pop Art

1959 yılında Londra’da açılış yapan “İşte Yarın” başlıklı sergide bulunan; “Bu Günün Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir?” başlıklı kolaj, “Popüler” sözcüğünün kısaltması olarak “pop” sanatın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir.

pop art

Bu Kolajı gerçekleştiren İngiliz sanatçı Richard Hamilton’a göre Pop Art; Toplumun değişim gösteren değerlerine yönelik sanatsal bir inancı yansıtmaktadır. Pop Art Nedir? – Pop Sanat (Popüler Sanat) başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sitemizdeki sanat akımları ile ilgili tüm yazılara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

Heyecanlanmış
8
Mutlu
5
Aşık
6
İlginç
12
Komik
5
Tarihli Sanat Editoryal Servisi - İletişim : [email protected]

Yorumlar kapalı.

İlgili içerikler