Edebiyat

 • Şehrin Zulası Ankara Kalesi – Mithat Sancar

  Yerleşeceğim şehri dışarıdan yaşamayı istemezdim, istesem de beceremezdim. Ama Ankara’yla içeriden bağ kurmak da benim için kolay olmayacaktı. Sanki geçmişi, yani varlığın vazgeçilmez şartı olan...

 • Ankara ve Kalesi – Gürsel Korat

  *Ankarayı kentsel mimarlık özellikleri açısından ele alanların, uygunsuz binalarla zedelense de, Ulus’u Ankara’nın “mimari çehresi” sayacakları söylenebilir. Hatta denebilir ki burada şehrin salt çehresi değil,...

 • Murat Gülsoy’un “Âlemlerin Sürekliliği” Adlı Öyküsünde Zamanla Oynanan Oyunlar

  GİRİŞ “Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dışında; Yekpare, geniş bir anın Parçalanmaz akışında.” Ahmet Hamdi Tanpınar   Sözü bir önceki incelememdeki gibi güzel bir...

 • “Ayine-i Mücellâda Nihanız” Adlı Öyküye Postmodern Bir Yaklaşım

  Sitemizde daha önce kaleme aldığım “Murat Yalçın’ın Öykülerine Postmodern Bir Yaklaşım” başlıklı yazımda postmodern metinlerde sıklıklı kullanılan yöntemlerden biri olan üstkurmacadan bahsederek incelememi yapmıştım. Nazan Bekiroğlu’nun anlatısını...

 • Hasan Ali Toptaş’ın “Yatak” Adlı Öyküsünde Zamanla Oynanan Oyunlar

  “Bunun gibi, zaman da var değildir kendi başına, Gövdelerin varlığından doğar kavramı. Olmuş olanın, oluşanın ve olacak olanın. Demek kimse algılayamaz zamanı, varlıkların Deviniminden ve...

 • Flaneur – Kalabalıkların İçindeki Yabancı

  Flâneur… “Yabancılaşan Sanat: Edebiyat ve Resim” başlıklı evvelki yazımda modernizmin birey üzerindeki bir sonucu olan yabancılaşmanın sanata tesirinden, yansımalarından bahsetmiştim. Daha önce belirttiğim üzere; bu ve...

 • Yabancılaşan Sanat: Edebiyat ve Resim

  “Bir Modernizm Sendromu: Yabancılaşma” başlıklı bir önceki yazımda; yabancılaşma kavramına bir temel atmıştım. Şimdi bu temelin üstüne, bu kavramın edebiyat ve resimdeki tesirlerini, örneklerini de...

 • Bir Modernizm Sendromu: Yabancılaşma

  “Modernizm ve Birey“ başlıklı bir önceki yazımda; modernizmin doğuşundan, yeninin ne olduğundan, modernizmin bocaladığı noktalar ve sonuçlarından bahs açmıştım. Dahası bir sonraki yazımda, “…modernizmin doğurduğu yabancılaşma...

 • Modernizm ve Birey

  Modernizm, kelime anlamı “günümüze, çağa ait’’ olan modern, bir kavram olarak modern Batı dünyasının gelişim aşamasında meydana getirdiği, Rönesans ve Aydınlanma ile birlikte ortaya çıkan...

 • Murat Yalçın’ın Öykülerine Postmodern Bir Yaklaşım

  Postmodern Edebi metinlerde en sık kullanılan “üstkurmaca” yahut Murat Gülsoy’un deyimi ile “metakurmaca” (metafiction) anlatım tekniğine; edebi metinin (öykü,roman) nasıl oluştuğunun hikayesi denilebilir. Tam anlamıyla bu teknik; “hikayenin hikayesini” (fiction in...