Sanat Akımı | Tarihli Sanat

Sanat Akımı

 • Feminist Sanat – Bir Mücadele Sanatı

  Feminizm Nedir? Feminist Sanat’ı anlamak için feminizm nedir, ne değildir bunun ayrımını iyi yapabiliyor olmak gerekiyor. Latince -femina- kelimesinden türemiş bir kelime olan feminizm, kadın...

 • Pablo Picasso ve Guernica

  Kübizm 20.yy’ın sonlarında Picasso ve Braque tarafından Fransa’da yaratılan sanat akımı, soyut değil ancak soyutlaşma çabası içerisindeydi. Akım, Picasso’nun 1907 yılında İspanyol ve ilkel Afrika...

 • Fovizm Sanat Akımı ve Henri Matisse

  Fovizm (Les Fauves) Fovizm 20. Yüzyıl’da ortaya çıkmış Modern Sanatın ilk büyük akımlarından biridir. Bir grup Fransız sanatçının 1905’de Paris de açtıkları Salon d’Automne (sonbahar...

 • Art Nouveau (Sezesyonizm) Sanat Akımı, Sanatçıları ve Eserleri

  Art Nouveau (Sezesyonizm) Sanat Akımı 19.yy’da ortaya çıkan sanat akımlarından biri olan Art Nouveau, Endüstri Devrimi’ne tepki olarak Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Sanayileşme ve ideoloji dönemin...

 • Ekspresyonizm Sanat Akımı – Dışavurumculuk

  Ekspresyonizm – Yenilikler Çağı Merhaba, bugün sizlere Ekspresyonizm / Dışavurumculuk akımını anlatacağım. İlk olarak neden ve nasıl ortaya çıktığından bahsedelim. Ekspresyonizm ‘in ortaya çıktığı 20.yy...

 • Kübizm Sanat Akımı ve Sanatçıları

  Kübizm’in Ortaya Çıkışı 1.Dünya Savaşı bittikten sonra Paris’de ortaya çıkar Kübizm. Savaş sonrası tüm Dünya parçalanmış ve sıra sanata gelmiştir… Paul Cezanne’nin izinden giden sanatçılar...

 • Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

  Konstrüktivizm Nedir ?  Konstrüktivizm sanat akımı 1917 Ekim Devrimi sonrası Rusya’da ortaya çıkan bu akım endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten, biçimlendirme çalışması olarak ortaya çıkmıştır. Bu...

 • Empresyonizm Sanat Akımı ve Empresyonist Sanatçılar

  Empresyonizm, 1860-70 yıllarında sanat eylemine dönüşmüş, doğaya kaçma anlamında kendini huzura erdirmeyi amaçlayan bir akım olmuştur. Bu devrim dalgasını Eduard Manet ve arkadaşları başlatmıştır. Ancak...