Yazarlarımız

Ali Kalburcu
Anadolu Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi

İletişim: tarihlisanat@gmail.com

 

__________________________________________________________________________________

 

Celil Sadık
Pamukkale Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Mezunu

İletişim: celilsadk02@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 

Kübra Nur Kalkan
Hacettepe Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi

İletişim: knurkalkan@outlook.com

__________________________________________________________________________________

 

Sena Gazan
Anadolu Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi

İletişim: sennagazan@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 

Beyza Akat
Anadolu Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi

İletişim: azyebtaka@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 

Emel Çiçek
Ege Üniversitesi
Tarih Bölümü Mezunu

İletişim: cicekemel95@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 

Reyhan Kesme
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi

İletişim: rreyhankesme@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 

Tuğçe Karaorman
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü Mezunu

İletişim: tugcekaraorman94@hotmail.com

__________________________________________________________________________________

Elif Pınar
Kocaeli Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

İletişim: elif.bizsan@gmail.com

__________________________________________________________________________________

Baturay Gül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi

İletişim: baturaygull@gmail.com

__________________________________________________________________________________

GİRİŞ