YAZAR : Nural Karaca

Avatar
Nural Karaca, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okuyor. İletişim : nurallkaraca@hotmail.com
  • Şamanizm – Türklerin En Eski İnanç Biçimi

    Şamanizm Şamanizm milattan önceki devirlerden bu yana İç Asya ve Orta Asya’da Türklerin ve çevrelerindeki toplulukların uyguladıkları, şaman adı verilen din adamları aracılığıyla gerçekleştirilen inançlar...

  • Rönesans Sanatında Resim

    Rönesans resminde antik çağa yöneliş iki türlü olarak kendini göstermiştir. İlki resmin içinde resimsel mekan olarak antik bir mekanın kullanılması ya da antik heykel ve...

up arrow